009ڻƴ׼Ф:

߼ûţ

:0000

008ڻƴ׼Ф:

ţ

:13

007ڻƴ׼Ф:

ţúﹷ

:42

006ڻƴ׼Ф:

:36

005ڻƴ׼Ф:

ţߺ

:38

004ڻƴ׼Ф:

ţߺﻢ

:01

003ڻƴ׼Ф:

ţ

:39

144ڻƴ׼Ф:

ţF߹

:17

142ڻƴ׼Ф:

ţ

:20

141ڻƴ׼Ф:

ţ߼

:02

140ڻƴ׼Ф:

ţ

:12

139ڻƴ׼Ф:

ţ

:ţ47

137ڻƴ׼Ф:

ùţ

:15

136ڻƴ׼Ф:

ţ

:17

135ڻƴ׼Ф:

󻢼ţ

:04

134ڻƴ׼Ф:

ţߺ

:01

133ڻƴ׼Ф:

߹

:06